Het stelsel van het omgevingsrecht

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien.

Omgevingswet

De Omgevingswet is het fundament van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht. De wet geeft onder meer zes kerninstrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving: de omgevingsvisie, het programma, decentrale regelgeving, algemene rijksregels voor activiteiten, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. lees meer

AMvB's

De Omgevingswet werkt door in vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) met de regels voor het praktisch uitvoeren van de wet. lees meer

Omgevingsregeling

De regels in de AMvB’s worden verder uitgewerkt in een ministeriële regeling. In deze Omgevingsregeling worden regels voor het praktisch uitvoeren van de wet uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen samengevoegd. Hiermee wordt voortgebouwd op het fundament dat door de wet is gelegd. lees meer

Invoeringswet

De Invoeringswet regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet met een aantal essentiële onderdelen aan. De Invoeringswet wordt nog verder uitgewerkt in een invoeringsbesluit en een invoeringsregeling. lees meer

Aanvullingswetten

Parallel aan de Omgevingswet worden vier aanvullingswetten gemaakt als onderdeel van het stelsel van het omgevingsrecht. Het gaat om bodem, geluid, natuur en grondeigendom. lees meer

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de wet. Het DSO biedt het digitale loket waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. lees meer

De Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) geeft vastgelopen projecten een impuls of zorgt voor versnelling dankzij kortere procedures. De Crisis- en herstelwet is tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht en zal daarin uiteindelijk opgaan. lees meer