De Omgevingswet en Europa

Met het werken aan een integrale Omgevingswet werd duidelijk dat de Europese milieu-, water- en natuurregelgeving nog erg divers en complex is. Dat bemoeilijkt de uitvoering in de lidstaten. Nederland heeft daarom in 2014 het initiatief genomen tot het Make it Work project. Daarbij werkt Nederland samen met andere lidstaten en de Europese Commissie aan meer uniforme en eenvoudige Europese regels. Dit draagt bij aan een effectievere en efficiëntere uitvoering en vergemakkelijkt integrale nationale wetgevingsinitiatieven, zoals de Omgevingswet.

Voor meer informatie zie de website van Make it Work.