FAQ's Invoeringswet Algemeen

  1. Wat regelt de Invoeringswet?

  2. Als de Invoeringswet gereed is, is dan het hele stelsel van het omgevingsrecht klaar?

  3. Waarom is er ook nog een Invoeringsbesluit nodig?

1. Wat regelt de Invoeringswet?

De Omgevingswet vormt samen met vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling het hoofdspoor binnen het stelsel van het omgevingsrecht. Om dat stelsel te laten werken is een Invoeringswet nodig. Via de Invoeringswet worden enkele onderwerpen toegevoegd aan de Omgevingswet, zoals de regels over schade en bestuurlijke boete. Daarnaast zorgt de Invoeringswet voor de aanpassing van een groot aantal andere wetten (zo’n 70 in getal). Ook trekt de Invoeringswet een aantal wetten in omdat het nieuwe stelsel die straks overbodig maakt. Verder zorgt de Invoeringswet ervoor dat alle ontwikkelingen op het gebied van wetgeving die relevant zijn voor het omgevingsrecht, worden ingepast in de nieuwe Omgevingswet voordat deze in werking treedt.

2. Als de Invoeringswet gereed is, is dan het hele stelsel van het omgevingsrecht klaar?

Nee. Het nieuwe stelsel bestaat uit diverse onderdelen (o.a. vier AMvB’s en de Omgevingsregeling). Voor de invoering zijn in ieder geval ook nog een Invoeringsbesluit en een Invoeringsregeling nodig. Verder worden parallel aan de Omgevingswet vier aanvullingswetten opgesteld als onderdeel van het stelsel. Het gaat om de onderwerpen bodem, natuur, grondeigendom en geluid.

3. Waarom is er ook nog een Invoeringsbesluit nodig?

De Invoeringswet regelt het overgangsrecht voor alle wetten die aangepast en gewijzigd worden, en het Invoeringsbesluit regelt het overgangsrecht van alle besluiten (AMvB’s) die door de stelselherziening worden aangepast, gewijzigd etc.