De echte schat van de bruidsschat: van rijksregels naar regels die echt goed passen

Artikel in Milieu en Recht 2019, 117 door Drs. N. Fikke & mr. ing. A.M.M. van der Wijst

Nicole Fikke werkt bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Astrid van der Wijst werkt bij Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat. Beiden werken aan de Omgevingswet en schrijven dit artikel op persoonlijke titel.

Met de Omgevingswet wordt ook een set rijksregels overgedragen aan decentrale overheden. Deze set regels wordt de bruidsschat genoemd. De bruidsschat wordt bij inwerkingtreding van rechtswege ingevoegd in het omgevingsplan van een gemeente en de waterschapsverordening van een waterschap. Die overdracht van rechtswege gebeurt via het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (Invoeringsbesluit) dat eind mei 2019 is voorgehangen aan het parlement