Consultatieversie Invoeringsbesluit Omgevingswet

Dit is de consultatieversie van het Invoeringsbesluit Omgevingswet. De totale consultatieversie bestaat uit zes onderdelen:

  1. Dit onderdeel van het Invoeringsbesluit Omgevingswet bevat de geconsolideerde versie van het Bal plus artikelsgewijze toelichting (deel 1). De consultatie wordt gevraagd over de aanvullingen en wijzigingen van het Bal en niet over de reeds gepubliceerde delen.

  2. Dit onderdeel van het Invoeringsbesluit Omgevingswet bevat de geconsolideerde versie van het Bbl plus artikelsgewijze toelichting (deel 2). De consultatie wordt gevraagd over de aanvullingen en wijzigingen van het Bbl en niet over de reeds gepubliceerde delen.

  3. Dit onderdeel van het Invoeringsbesluit Omgevingswet bevat de geconsolideerde versie van het Bkl plus artikelsgewijze toelichting (deel 3). De consultatie wordt gevraagd over de aanvullingen en wijzigingen van het Bkl en niet over de reeds gepubliceerde delen.

  4. Dit onderdeel van het Invoeringsbesluit Omgevingswet bevat de geconsolideerde versie van het Omgevingsbesluit (Ob) plus artikelsgewijze toelichting (deel 4). De consultatie wordt gevraagd over de aanvullingen en wijzigingen van het Ob en niet over de reeds gepubliceerde ongewijzigde delen.

  5. Dit onderdeel van het Invoeringsbesluit Omgevingswet bevat de wijziging van 40 besluiten, de intrekking van 35 besluiten, voormalige rijksregels (de bruidsschat) en regelt overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet en de vier AMvB’s (deel 5). De bruidsschat die wordt toegevoegd aan het tijdelijk deel van het omgevingsplan bevindt zich op de bladzijden 45 tot en met 127 van dit besluit en is - voor de herkenbaarheid - groen gearceerd. De bruidsschat die wordt toegevoegd aan het nieuwe deel van de waterschapsverordening bevindt zich op de bladzijden 127 tot en met 169 van dit besluit en is blauw gearceerd.

  6. Dit onderdeel van het Invoeringsbesluit Omgevingswet bevat het algemeen deel van de nota van toelichting. Een aantal inhoudelijke onderwerpen bevindt zich nog in afstemming. Dit wordt ook zichtbaar gemaakt door voetnoten.