Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Hier vindt u een geïntegreerde versie van de Omgevingswet; de tekst van de Omgevingswet zoals die gewijzigd wordt door het voorstel voor de Aanvullingswet natuur Omgevingswet.