De Omgevingswet in het Staatsblad

Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). Zoals gepubliceerd in het Staatsblad op 26 april 2016.