E-book Omgevingswet in thema's

Met botsproeven uitproberen hoe regels in de praktijken werken en facebook inzetten om inwoners mee te laten denken over een omgevingsvisie. Welke vier stappen zet je om een omgevingsplan te maken en hoe kom je tot de benodigde cultuurverandering? Het zijn onderwerpen uit het e-book ‘Omgevingswet in thema’s'.

Het thematische e-book laat zien hoe de stelselherziening van het omgevingsrecht kan uitwerken in de praktijk. Goede voorbeelden, voorlopers en deelnemers aan pilots delen hun ervaringen en gedachten, veelal aangevuld met overzichtelijke graphics en verwijzingen naar meer informatie zoals verdiepende online videocolleges en goede voorbeelden, voorlopers en deelnemers aan pilots delen hun ervaringen en gedachten, veelal aangevuld met overzichtelijke graphics en verwijzingen naar meer informatie zoals verdiepende online videocolleges en animaties.

Het e-book wordt de komende tijd nog aangevuld met andere thema's van de Omgevingswet.