Kamerbrief over koepelvergunning en onderzoek vergunningvrij bouwen voor werelderfgoederen

Kamerbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren betreffende een toezegging over de koepelvergunning en invulling van een motie over vergunningvrij bouwen bij werelderfgoed.