Kamerbrief over het Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Minister Schouten (LNV) geeft haar reactie op het verzoek over de behandeling van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingswet natuur.