Informatieblad Vergunningplicht bouwen

De Vergunningplicht bouwen wordt opgesplitst. Wilt u weten wat daarover in het Invoeringsbesluit (Ib) is opgenomen? Lees dan het informatieblad.