Concept van wetsvoorstel Invoeringswet inclusief memorie van toelichting (juni 2017)

De Invoeringswet regelt het overgangsrecht en wijzigt een aantal bestaande wetten. Verder vult de Invoeringswet de Omgevingswet aan met een aantal onderwerpen, zoals nadeelcompensatie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.