Infographic meet- en rekenvoorschriften

Overheden monitoren of doelen voor de leefomgeving worden gehaald. Daarbij gelden meet- en rekenvoorschriften uit de Omgevingsregeling van de Omgevingswet. Die voorschriften maken we zo gebruiksvriendelijk mogelijk.