Infographic aanvraagvereisten

Een initiatiefnemer die een vergunning wil aanvragen moet daarbij informatie aanleveren. Welke ‘aanvraagvereisten’ voor zijn initiatief gelden, staat in de Omgevingsregeling van de Omgevingswet en soms ook in het omgevingsplan van de gemeente.