Infographic het Invoeringsbesluit

Het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet regelt het overgangsrecht, zorgt voor de noodzakelijke intrekking en wijziging van bestaande besluiten en vult de basisbesluiten van de wet aan.