Infographic over de Invoeringswet

Het voorstel voor de Invoeringswet regelt het overgangsrecht en wijzigt een aantal bestaande wetten. Verder vult het wetsvoorstel de Omgevingswet aan met een aantal onderwerpen.