Kamerbrief over planning en taakverdeling Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede kamer over de planning van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende wetgevingstrajecten, de stand van zaken van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de departementale herindeling tussen de departementen van BZK en IenW.