Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de deze website aan de privacywetgeving.

Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.