Organisatie

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Chw. Het Programma Chw is ondergebracht bij de interdepartementale programmadirectie Eenvoudig Beter.

De directie Eenvoudig Beter heeft als hoofdtaak de Omgevingswet op te stellen en de invoering te begeleiden. Hiermee is er ook organisatorisch een nauwe samenhang tussen de Chw-experimenten en de ontwikkeling van de Omgevingswet.

Het Programma Chw:

  • begeleidt de projecten die onder de Chw vallen
  • stimuleert de toepassing van de wet
  • zorgt voor de intake van nieuwe projecten
  • zorgt voor het tot stand komen van het Besluit uitvoering Chw

Een belangrijke taak is ook het bevorderen van de informatie-uitwisseling tussen de Chw-projecten met het team voor de Omgevingswet en met alle andere betrokken partijen.

Contact

U kunt bellen met Monique Arnolds van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (06 525 950 77). Ook kunt u contact opnemen via de helpdesk Chw.