Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) geeft overheden de unieke mogelijkheid om te experimenteren met de Omgevingswet. Veel wat straks mogelijk is met de Omgevingswet, kan namelijk nu al met de Chw. Begin 2017 werkten zo’n 230 gemeenten met de Chw.

Van crisis bestrijden ...

De Chw werd in 2010 in het leven geroepen om de crisis te bestrijden. De wet zorgt voor een snellere uitvoering van ruimtelijke plannen en stimuleert vernieuwende en duurzame projecten. Het gaat onder meer om de aanleg van wegen en bedrijventerreinen en de bouw van woningen en windmolenparken. Een belangrijke maatregel uit de Chw is de vermindering en versnelling van beroepsprocedures.

... naar experimenteren met de Omgevingswet

De Chw sluit goed aan op de plannen om het omgevingsrecht te vereenvoudigen. Experimenteren met de Omgevingswet werd geleidelijk een belangrijk motief voor de Chw-projecten.

Een voorbeeld is het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ uit de Chw. Dit kan over veel meer onderwerpen gaan dan een bestemmingsplan onder reguliere wetgeving. Denk aan veiligheid, gezondheid, milieu, landschappelijke of stedenbouwkundige waarden, het uiterlijk van bouwwerken, duurzaamheid en natuurbescherming. Dit is vergelijkbaar met het integrale karakter van het omgevingsplan uit de Omgevingswet. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte geeft gemeenten nu dus al de kans om met de systematiek van het omgevingsplan te werken.

De looptijd van de Chw is inmiddels verlengd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Uiteindelijk zal de Chw in de Omgevingswet opgaan.

Meer informatie

Voor gedetailleerde en praktische informatie over de Chw, ga naar Crisis- en herstelwet op de website van Infomil.

Documenten