Beleidspilots

In beleidsrijke pilots worden specifieke onderwerpen uit het nieuwe omgevingsrecht in de praktijk beproefd.

Doel van de beleidspilots is om – waar nodig – de wet- en regelgeving te verbeteren. De gedachte is ook het vertrouwen in het nieuwe stelsel te vergroten door bewust de moeilijke noten aan een praktijktoets te onderwerpen. Een voorbeeld is het testen van het concept ‘milieubelastende activiteit’ in situaties waar complexe bedrijven eerder met een koepelconcept werkten. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het omgevingsplan?

In de pilots werken onder meer bedrijven, decentrale overheden en omgevingsdiensten samen. Het ministerie van BZK heeft een faciliterende rol door actief mee te draaien met juridische kennis.

Het gaat op dit moment om pilots bij High Tech Campus Eindhoven en Chemelot in Sittard.