Praktijk

Wachten op de Omgevingswet hoeft niet, er kan al veel! Zeker de helft van de gemeenten, provincies en waterschappen experimenteert al met de nieuwe mogelijkheden.

De pioniers van de Omgevingswet betrekken belanghebbenden direct bij projecten, maken integrale plannen door alles vroegtijdig mee te wegen, werken op basis van vertrouwen, brengen het aantal regels terug en stellen het doel centraal in plaats van lijstjes af te vinken.

De winst? De pioniers benutten als eersten de voordelen van de nieuwe aanpak. Initiatieven komen sneller en beter van de grond. ‘Learning by doing’ blijkt bovendien een effectieve manier om te leren werken met de instrumenten van het nieuwe omgevingsstelsel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op zijn beurt gebruikt ervaringen van koplopers om de wet- en regelgeving te verbeteren.

Projecten

De praktijkprojecten vallen uiteen in drie categorieën:

  • Experimenten onder de Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk om nu al te werken in de geest van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. lees meer

  • Praktijkprojecten

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt een groot aantal pilots, proeftuinen, living labs et cetera waar overheden en hun maatschappelijke partners oefenen met de Omgevingswet. lees meer

  • Beleidspilots

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is (mede-)initiator van diverse praktijkprojecten die bedoeld zijn om regelgeving vooraf in de praktijk te toetsen. lees meer