Over ons

De vernieuwing van het omgevingsrecht is een kabinetsbrede ambitie die gezamenlijk wordt aangepakt. Dat vereist een intensief samenspel. Niet alleen tussen de departementen van BZK, IenW, EZK, LNV, JenV, OCW, Defensie, VWS en SZW, maar ook met de decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, wetenschap en praktijk.

De ontwikkeling van de Omgevingswet is ondergebracht bij de interdepartementale programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK. Tot 26 oktober 2017 viel de Omgevingswet onder de verantwoordelijkheid van het voormalige ministerie van IenM.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet

Voor de implementatie van de nieuwe wet is een afzonderlijk programma in het leven geroepen: Aan de slag met de Omgevingswet. Dit interbestuurlijke programma is een samenwerking van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en wordt gecoördineerd door RWS.

Het Programma wordt ondersteund door het Informatiepunt. Het is een centraal meldpunt voor opmerkingen over de werking van de Omgevingswet. En zij geven antwoord op vragen over ondersteuning van de invoering van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.