Bent ú al aan de slag met de Omgevingswet? 

Een groot aantal overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners heeft de handschoen opgepakt en vindt het belangrijk om ervaring op te doen met de Omgevingswet en kennis te delen. Want het is een flinke stap van wet naar praktijk. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt hen daarbij. Gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en Rijk werken hierin samen.

Zelf of samen aan de slag

Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet biedt praktische middelen aan om te helpen bij de invoering van de Omgevingswet, zoals handreikingen, routeplanners, leersessies en best practices. Zodat u zelf aan de slag kunt. Door middel van bijvoorbeeld pilots en experimenten kunt u samen aan de slag met uw collega’s of anderen.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het Programma ontwikkelt ook een digitaal stelsel dat het mogelijk maakt goed met de wet te kunnen werken. Het stelsel maakt het mogelijk dat iedereen ‘met een klik op de kaart’ dezelfde informatie heeft over een locatie.

 

Zowel over de ontwikkeling en voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet als de invoeringsondersteuning leest u meer op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.