Implementatie

Bent ú al aan de slag met de Omgevingswet? Een groot aantal overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners heeft de handschoen opgepakt en vindt het belangrijk om ervaring op te doen met de Omgevingswet en kennis te delen. Want het is een flinke stap van wet naar praktijk. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteunt hen daarbij. Gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en Rijk werken hierin samen.

Aan de slag

Overheden zijn aan de slag met de Omgevingswet. Zij experimenteren, werken samen en maken plannen. Zij kunnen daarbij informatie, inspiratie of hulp gebruiken. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt hen op weg. Op een praktische en vraaggerichte manier. Met producten die samen met vertegenwoordigers uit overheid en maatschappij zijn gemaakt. En met informatie over thema's die overheden in het land momenteel bezighouden.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het Programma ontwikkelt ook een digitaal stelsel dat het mogelijk maakt goed met de wet te kunnen werken. Het stelsel maakt het mogelijk dat iedereen ‘met een klik op de kaart’ dezelfde informatie heeft over een locatie.