433 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Advies Besluit activiteiten leefomgeving

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit houdende regels over activiteiten in de fysieke ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 22-10-2018

Kamerbrief over proces van invoering Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het proces van invoering van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2018

Financiële effecten Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (Waabb)

Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen vervallen. Cebeon heeft onderzocht wat dit financieel betekent ...

Rapport | 28-09-2018

Aanbieding vier AMvB’s bij de Omgevingswet, het advies van de Raad van State en het nader rapport

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de 4 Algemene maatregelen van Bestuur (Amvb's) bij de Omgevingswet, zoals deze ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2018

Wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en Memorie van toelichting

Kamerstuk: Voorstel van wet | 06-09-2018

Wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet – Advies Raad van State en Nader rapport

Kamerstuk: Advies Raad van State | 06-09-2018

Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Hier vindt u een geïntegreerde versie van de Omgevingswet; de tekst van de Omgevingswet zoals die gewijzigd wordt door het ...

Publicatie | 05-09-2018

Besluit activiteiten leefomgeving in het Staatsblad

Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).

Publicatie | 31-08-2018

Besluit bouwwerken leefomgeving in het Staatsblad

Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving).

Publicatie | 31-08-2018

Besluit kwaliteit leefomgeving in het Staatsblad

Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en ...

Publicatie | 31-08-2018