416 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Besluit activiteiten leefomgeving in het Staatsblad

Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).

Publicatie | 31-08-2018

Besluit bouwwerken leefomgeving in het Staatsblad

Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving).

Publicatie | 31-08-2018

Besluit kwaliteit leefomgeving in het Staatsblad

Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en ...

Publicatie | 31-08-2018

Omgevingsbesluit in het Staatsblad

Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de ...

Publicatie | 31-08-2018

Wijzigingen in het voorstel Invoeringswet Omgevingswet n.a.v. advies Raad van State

Overzicht van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in het voorstel voor de Invoeringswet naar aanleiding van het advies van ...

Publicatie | 02-08-2018

Kamerbrief over hoofdlijnen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het ontwerp voor het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2018

Kamerbrief stand van zaken implementatie Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op de implementatie van de Omgevingswet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2018

Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet - Advies Raad van State

Kamerstuk: Advies Raad van State | 03-07-2018

Aanvullingswetsvoorstel natuur - Advies Raad van State

Kamerstuk: Advies Raad van State | 03-07-2018

Aanvulllingswetsvoorstel natuur - Memorie van toelichting - Bijlage 3 (reactiedocument consultatie)

Kamerstuk | 03-07-2018