416 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Crisis- en herstelwet

Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het herstellen van woningbouw en het ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 29-10-2018

Kamerbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tot aanpassing van de Crisis- en herstelwet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Crisis- en herstelwet in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2018

Kamerbrief met reactie op NJB-artikel “Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?”

Minister Ollogren (BZK) stuurt een reactie naar de Tweede Kamer op het artikel ‘Constitutionele aardverschuivingen in het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-10-2018

Advies Besluit activiteiten leefomgeving

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit houdende regels over activiteiten in de fysieke ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 22-10-2018

Kamerbrief over proces van invoering Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het proces van invoering van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2018

Financiële effecten Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen (Waabb)

Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen vervallen. Cebeon heeft onderzocht wat dit financieel betekent ...

Rapport | 28-09-2018

Aanbieding vier AMvB’s bij de Omgevingswet, het advies van de Raad van State en het nader rapport

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de 4 Algemene maatregelen van Bestuur (Amvb's) bij de Omgevingswet, zoals deze ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2018

Wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en Memorie van toelichting

Kamerstuk: Voorstel van wet | 06-09-2018

Wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet – Advies Raad van State en Nader rapport

Kamerstuk: Advies Raad van State | 06-09-2018

Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Hier vindt u een geïntegreerde versie van de Omgevingswet; de tekst van de Omgevingswet zoals die gewijzigd wordt door het ...

Publicatie | 05-09-2018