442 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Nota naar aanleiding van het verslag inzake aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 17-12-2018

Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving

Alle wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in één wet onderbrengen; dat is het einddoel dat de ...

Brochure | 17-12-2018

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan in de vorm van een nota naar aanleiding van het verslag, een nota van wijziging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-12-2018

Nota naar aanleiding van het verslag Invoeringswet Omgevingswet

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 13-12-2018

Geconsolideerde versie van de Omgevingswet

Omgevingswet waarin de in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet voorgestelde wijzigingen (zie hoofdstuk 1 van het ...

Kamerstuk | 13-12-2018

Nota van wijziging Invoeringswet Omgevingswet

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 13-12-2018

Informatieblad Vergunningplicht bouwen

De Vergunningplicht bouwen wordt opgesplitst. Wilt u weten wat daarover in het Invoeringsbesluit (Ib) is opgenomen? Lees dan het ...

Brochure | 12-12-2018

Informatieblad Invoeringsbesluit in het kort

Het Invoeringsbesluit (Ib) is in consultatie. Dit informatieblad beschrijft het Invoeringsbesluit in het kort.

Brochure | 11-12-2018

Kamerbrief over uitstel Proces van behandeling van de wetgevingsproducten van het stelsel van de Omgevingswet

Uitstelbrief van minister Ollongren ( BZK) aan de Eerste Kamer over het proces van behandeling van de wetgevingsproducten van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-12-2018

Kamerbrief met reactie op LTO Glaskracht en NEPROM in verband met wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer haar reacties op de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Glaskracht Nederland en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-12-2018