Documenten

462 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Consultatieversie Aanvullingsbesluit geluid

Publicatie | 27-02-2019

Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Chw (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche))

Besluit van 25 januari 2019 tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering ...

Publicatie | 15-02-2019

Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom

Hier vindt u een geïntegreerde versie van de Omgevingswet; de tekst van de Omgevingswet waarin de in het wetsvoorstel ...

Publicatie | 13-02-2019

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet - Advies Raad van State en Nader rapport

Kamerstuk: Advies Raad van State | 04-02-2019

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aan Tweede Kamer - Memorie van toelichting

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 04-02-2019

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aan Tweede Kamer

Kamerstuk: Voorstel van wet | 04-02-2019

Informatieblad De Omgevingsregeling in het kort

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling bouwt voort op de wet en de vier AMvB’s. Het ...

Brochure | 01-02-2019

Toelichting bij consultatieversie Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. Hier staan de regels voor het gebruik van de wet en de ...

Publicatie | 01-02-2019

Scope Omgevingsregeling

De tabel betreft een overzicht waarin per thema in hoofdlijnen is aangegeven: (1) welke onderwerpen de Omgevingsregeling bevat, ...

Publicatie | 01-02-2019

Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

De aanwijzing en geometrische begrenzing heeft als doel om de in de wet, AMvB’s en Omgevingsregeling gestelde regels te koppelen ...

Publicatie | 01-02-2019