437 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over koepelvergunning en onderzoek vergunningvrij bouwen voor werelderfgoederen

Kamerbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren betreffende een toezegging over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2018

Interview Erik Jan van Kempen | ‘Wetten maken niet de wereld, mensen doen dat’

Publicatie | 18-12-2018

Informatieblad Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Invoeringsbesluit

Informatiebladen Omgevingswet, Informatieblad, DSO, Invoeringsbesluit

Brochure | 17-12-2018

Kamerbrief over aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2018

Nota van wijziging inzake aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet

Kamerstuk: Nota van wijziging | 17-12-2018

Nota naar aanleiding van het verslag inzake aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 17-12-2018

Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving

Alle wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in één wet onderbrengen; dat is het einddoel dat de ...

Brochure | 17-12-2018

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan in de vorm van een nota naar aanleiding van het verslag, een nota van wijziging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-12-2018

Nota naar aanleiding van het verslag Invoeringswet Omgevingswet

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 13-12-2018

Geconsolideerde versie van de Omgevingswet

Omgevingswet waarin de in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet voorgestelde wijzigingen (zie hoofdstuk 1 van het ...

Kamerstuk | 13-12-2018