437 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Consultatieversie Aanvullingsbesluit natuur

Publicatie | 29-01-2019

Aanbieding tweede nota van wijziging wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-01-2019

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 28-01-2019

Advies inzake de waardeontwikkeling van woningen in relatie tot de conceptregeling voor nadeelcompensatie in de Omgevingswet

In dit advies wordt onder meer ingegaan op de factoren die van invloed zijn op waardeontwikkeling van woningen. Daarnaast is de ...

Rapport | 25-01-2019

Resultaten enquête nadeelcompensatie

Resultaten van een enquête (op 7 februari 2017) uitgezet onder gemeenten, provincies en waterschappen over het aantal en de aard ...

Rapport | 25-01-2019

Kamerbrief over proces van behandeling van de wetgevingsproducten van de Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste Kamer over de voortgang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een afschrift ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-01-2019

Infographics voortgang stelselherziening omgevingsrecht

Deze infographics tonen de voortgang van de stelselherziening van het omgevingsrecht. De eerste infographic toont het hoofd-, ...

Publicatie | 21-12-2018

Interview | Omgevingswet: eenvoudig beter voor ondernemers

Nicole Fikke gaf een interview aan de VHG Ondernemershelpdesk. Ze vertaalt de doelen van de Omgevingswet voor ondernemers.

Publicatie | 21-12-2018

Artikel | Het nieuwe normaal

Arjan Nijenhuis schreef de inleiding van het themanummer ‘De nieuwe Omgevingswet’ van tijdschrift Rooilijn. In de inleiding gaat ...

Publicatie | 21-12-2018

Kamerbrief Voortgang stelselherziening omgevingsrecht

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang stelselherziening omgevingsrecht. Eenzelfde brief is ook ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2018