442 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Informatieblad Aanvraagvereisten

Initiatiefnemers die een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning moeten informatie over hun initiatief aanleveren bij het ...

Brochure | 01-02-2019

Informatieblad Meet- en rekenmethoden

Overheden stellen normen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Denk aan normen voor luchtkwaliteit of geluidbelasting. De ...

Brochure | 01-02-2019

Kamerbrief over het Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Minister Schouten (LNV) geeft haar reactie op het verzoek over de behandeling van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019

Consultatieversie Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. Hier staan de regels voor het gebruik van de wet en de ...

Publicatie | 01-02-2019

Infographic Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De Omgevingsregeling bundelt de regels uit ongeveer 75 ...

Publicatie | 01-02-2019

Consultatieversie Aanvullingsbesluit natuur

Publicatie | 29-01-2019

Aanbieding tweede nota van wijziging wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-01-2019

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 28-01-2019

Advies inzake de waardeontwikkeling van woningen in relatie tot de conceptregeling voor nadeelcompensatie in de Omgevingswet

In dit advies wordt onder meer ingegaan op de factoren die van invloed zijn op waardeontwikkeling van woningen. Daarnaast is de ...

Rapport | 25-01-2019

Resultaten enquête nadeelcompensatie

Resultaten van een enquête (op 7 februari 2017) uitgezet onder gemeenten, provincies en waterschappen over het aantal en de aard ...

Rapport | 25-01-2019