437 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aan Tweede Kamer

Kamerstuk: Voorstel van wet | 04-02-2019

Informatieblad De Omgevingsregeling in het kort

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling bouwt voort op de wet en de vier AMvB’s. Het ...

Brochure | 01-02-2019

Toelichting bij consultatieversie Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. Hier staan de regels voor het gebruik van de wet en de ...

Publicatie | 01-02-2019

Scope Omgevingsregeling

De tabel betreft een overzicht waarin per thema in hoofdlijnen is aangegeven: (1) welke onderwerpen de Omgevingsregeling bevat, ...

Publicatie | 01-02-2019

Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

De aanwijzing en geometrische begrenzing heeft als doel om de in de wet, AMvB’s en Omgevingsregeling gestelde regels te koppelen ...

Publicatie | 01-02-2019

Informatieblad Aanvraagvereisten

Initiatiefnemers die een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning moeten informatie over hun initiatief aanleveren bij het ...

Brochure | 01-02-2019

Informatieblad Meet- en rekenmethoden

Overheden stellen normen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Denk aan normen voor luchtkwaliteit of geluidbelasting. De ...

Brochure | 01-02-2019

Kamerbrief over het Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Minister Schouten (LNV) geeft haar reactie op het verzoek over de behandeling van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit natuur ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019

Consultatieversie Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. Hier staan de regels voor het gebruik van de wet en de ...

Publicatie | 01-02-2019

Infographic Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De Omgevingsregeling bundelt de regels uit ongeveer 75 ...

Publicatie | 01-02-2019