Rapport informatiehuis Cultureel Erfgoed

Informatie over de leefomgeving is cruciaal voor een goede uitvoering van de Omgevingswet. Het organiseren van beschikbare, bruikbare en bestendige data is dan ook van groot belang. De ambitie van IPO, VNG, UvW en Rijk is dat tien ‘informatiehuizen’ in die behoefte gaan voorzien. De eerste schetsen van deze virtuele verzamelplekken van data op het gebied van Lucht, Water, Bodem & Ondergrond, Natuur, Externe Veiligheid, Geluid, Cultureel Erfgoed, Ruimte, Bouw en Afval zijn inmiddels opgeleverd.