Geconsolideerde voorjaarsversie Bruidsschat omgevingsplan; Artikelen en Toelichting Invoeringsbesluit, Aanvullingsbesluit bodem en Aanvullingsbesluit geluid

De voorjaarsversie van de Bruidsschat voor gemeenten. In deze versie is de Bruidsschat opgenomen op basis van de voorjaarsversies (maart 2020) van het Invoeringsbesluit, en de Aanvullingsbesluiten bodem en geluid.