Handreiking Omgevingsvergunning 2.0

Deze handreiking is bedoeld voor overheden en bedrijven die op grond van de Omgevingswet te maken hebben met omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten. De focus ligt daarbij op de complexe bedrijven.