Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom

Hier vindt u een geïntegreerde versie van de Omgevingswet; de tekst van de Omgevingswet waarin de in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet voorgestelde wijzigingen (incl. de 1e en 2e nota van wijziging) en de in het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt.