Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

De aanwijzing en geometrische begrenzing heeft als doel om de in de wet, AMvB’s en Omgevingsregeling gestelde regels te koppelen aan de locaties waar deze regels gelden.