Resultaten enquête nadeelcompensatie

Resultaten van een enquête (op 7 februari 2017) uitgezet onder gemeenten, provincies en waterschappen over het aantal en de aard van de verzoeken om nadeelcompensatie en planschade. Van de in totaal 423 benaderde organisaties hebben 203 hierop gereageerd. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij de uitwerking van de nadeelcompensatieregeling.