Artikel | Het nieuwe normaal

Arjan Nijenhuis schreef de inleiding van het themanummer ‘De nieuwe Omgevingswet’ van tijdschrift Rooilijn. In de inleiding gaat Arjan onder andere in op werken in de geest van de Omgevingswet en wat het ‘nieuwe normaal’ zou moeten worden: het inleven in elkaars belangen zodat integraal werken en participatie vanzelfsprekend worden.