Geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Aanvullingswet bodem

Omgevingswet waarin de in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet voorgestelde wijzigingen (zie hoofdstuk 1 van het wetsvoorstel) zijn verwerkt + wetsvoorstel Aanvullingswet bodem (34864 nr. 2) + nota van wijziging Aanvullingswet bodem (34864 nr. 7).