Inspiratiegids Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt gemeenten de mogelijkheid om nu al te experimenteren met het omgevingsplan uit de Omgevingswet. Op meer dan tien punten kan van bestaande wet- en regelgeving worden afgeweken. In de inspiratiegids worden deze mogelijkheden toegelicht, worden praktijkvoorbeelden gegeven en wordt de relatie met de Omgevingswet gelegd.

De gids is bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers en adviseurs die van plan zijn een experiment te starten of al aan de slag zijn.