Dummy PGS 25: Aardgas- afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Onder het nieuwe omgevingsrecht wordt op een andere manier verwezen naar Productbladen Gevaarlijke Stoffen (PGS). Dit hangt samen met het project PGS Nieuwe Stijl. Om aan te sluiten bij het nieuwe stelsel moet de opzet van de PGS veranderen. Dit staat uitgebreid omschreven in de nota van toelichting bij het Bal. Om een goed beeld te krijgen van de nieuwe systematiek en de samenhang tussen AmvB en PGS, is een dummy PGS gemaakt. Deze dummy is alleen informatief bedoeld en heeft dus geen status en vervangt ook geen bestaande PGS.