Nota naar aanleiding van het verslag - Invoeringswet en Invoeringsbesluit Omgevingswet

Antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor de Invoeringswet en het ontwerp van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.