Kamerbrief over stand van zaken rond participatie in de Omgevingswet

Kamerbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren informeert de Eerste Kamer over participatie in de Omgevingswet.