Kamerbrief Voortgang stelselherziening omgevingsrecht

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang stelselherziening omgevingsrecht.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.