Informatieblad Meet- en rekenmethoden

Overheden stellen normen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Denk aan normen voor luchtkwaliteit of geluidbelasting. De Omgevingsregeling bevat meet- en rekenmethoden voor het bepalen van bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of geluidbelasting. Zo kan eenduidig worden getoetst of aan de norm wordt voldaan.