Informatieblad Aanvraagvereisten

Initiatiefnemers die een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning moeten informatie over hun initiatief aanleveren bij het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld de locatie van het initiatief en kenmerken zoals de omvang van een lozing. In de Omgevingsregeling staat om welke informatie het precies gaat. Dit noemen we de aanvraagvereisten. De Omgevingsregeling vergroot het gebruiksgemak van de aanvraagvereisten, onder meer door ze te ordenen naar activiteit.