Informatieblad Participatie in de Omgevingswet. Wat regelt de wet?

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Wilt u weten wat de wet precies regelt over participatie? Lees dan het infoblad ‘Participatie. Wat regelt de wet?’