Stand van zaken ontwikkeling Omgevingswet

De stand van zaken rondom de Omgevingswet oktober 2012