274 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording Kamervragen over de planning van de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Laçin (SP) over het uitstel van de invoering van de...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-09-2017

Rechtszekerheid door flexibiliteit, scriptie Duncan van den Hoek

Publicatie | 08-09-2017

Beantwoording feitelijke Kamervragen startnota 'De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie'

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de startnota 'De opgaven voor de Nationale...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-09-2017

Infographic de omgevingsvisie

In een omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied.

Publicatie | 21-08-2017

Infographic brede participatie

In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke voorwaarde voor snellere en betere plan- en besluitvorming.

Publicatie | 21-08-2017

Infographic het omgevingsplan

Het gemeentelijk omgevingsplan geldt integraal en is gebiedsdekkend. Het geeft alle regels voor de fysieke leefomgeving.

Publicatie | 21-08-2017

Infographic de AMvB's

Tegelijk met de Omgevingswet treden Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) in werking.

Publicatie | 21-08-2017

E-book AMvB's in vogelvlucht

Dit e-book behandelt de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet: het Omgevingsbesluit, het Besluit...

Magazine | 25-07-2017

Kamerbrief Rapporten onderzoek en evaluatie Wet VTH

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-07-2017

Kamerbrief over voortgang stelsel Omgevingswetgeving

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Monitor Implementatie Omgevingswet 2016....

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2017