288 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Rapport ˝Staat van de Woningmarkt 2017˝

In de Staat van de Woningmarkt wordt een actueel beeld van de woningmarkt geschetst, inclusief een verdieping op enkele...

Kamerstuk | 13-11-2017

Rapport ˝Monitoring huurbeleid 2017˝

Dit onderzoek biedt inzicht in de effecten van de huurprijsmaatregelen van de Rijksoverheid op het huurprijsbeleid van...

Kamerstuk | 13-11-2017

Rapport Monitor tijdelijke verhuur 2016

Het voorliggende rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek inzake de vergunningverlening door gemeenten voor...

Kamerstuk | 13-11-2017

Rapport Onderzoek gebruik tijdelijke huurcontracten door particuliere verhuurders

Companen heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een steekproefonderzoek...

Kamerstuk | 13-11-2017

Kamerbrief over verzoek om technische briefing door het Bureau ICT-Toetsing (BIT)

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft zijn toestemming voor een technische briefing door het Bureau ICT Toetsing (BIT) over het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2017

Aanbiedingbrief bij het rapport 'Staat van de Woningmarkt 2017'

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport ˝Staat van de Woningmarkt 2017˝ over de ontwikkelingen op de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2017

Spelregels afwegingsruimte

Publicatie | 10-11-2017

Kamerbrief over Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de planning voor het indienen van het wetsvoorstel voor de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-10-2017

Infographic de reguliere vergunningprocedure

Eén aanvraag, één loket. 

Publicatie | 25-10-2017

Infographic minder regels en meer ruimte voor initiatieven

De Omgevingswet bestaat uit een vernieuwend stelsel van instrumenten die allemaal met elkaar samenhangen. Het omgevingsrecht...

Publicatie | 25-10-2017