271 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief over voortgang stelsel Omgevingswetgeving

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Monitor Implementatie Omgevingswet 2016....

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2017

Infographic de AMvB's

Tegelijk met de Omgevingswet treden Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) in werking.

Publicatie | 03-07-2017

Infographic flexibiliteit en afwegingsruimte

Meer ruimte voor gemeenten en provincies.

Publicatie | 03-07-2017

Infographic de vergunningprocedure

Eén aanvraag, één loket. 

Publicatie | 03-07-2017

Infographic minder regels en meer ruimte voor initiatieven

De Omgevingswet bestaat uit een vernieuwend stelsel van instrumenten die allemaal met elkaar samenhangen. Het omgevingsrecht...

Publicatie | 03-07-2017

Concept van wetsvoorstel Invoeringswet inclusief memorie van toelichting (juni 2017)

De Invoeringswet regelt het overgangsrecht en wijzigt een aantal bestaande wetten. Verder vult de Invoeringswet de Omgevingswet...

Besluit | 30-06-2017

Concept van Ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving inclusief nota van toelichting (juni 2017)

Het Besluit activiteiten leefomgeving richt zich tot burgers en bedrijven die een initiatief in de praktijk willen brengen. ...

Besluit | 30-06-2017

Omgevingswet met wijzigingen concept-Invoeringswet Omgevingswet (juni 2017)

Versie Staatsblad 2016, 156 met weergave van de wijzigingen in het concept-voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet

Besluit | 30-06-2017

Concept van Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving inclusief nota van toelichting (juni 2017)

Als een burger of bedrijf iets wil bouwen of slopen, kan hij de landelijke regels daarvoor vinden in het Besluit bouwwerken...

Besluit | 30-06-2017

Concept van Ontwerp Omgevingsbesluit inclusief nota van toelichting (juni 2017)

Het Omgevingsbesluit regelt de procedures en bepaalt wie als bevoegd gezag verantwoordelijk is. Het besluit vermindert het ...

Besluit | 30-06-2017