Webinars omgevingsplan en vergunningen

De programmadirectie Eenvoudig Beter heeft in juni en september 2016 in samenwerking met Omgevingsweb drie webinars georganiseerd. In een uur wordt u bijgepraat over het omgevingsplan inclusief bestuurlijke afwegingsruimte en gebruiksruimte of over vergunningen en algemene regels.

Deze webinars zijn interessant voor beleidsmedewerkers, juristen en planmakers ruimtelijke ordening en beleidsmedewerkers en adviseurs milieu, APV en bouwen.

Webinar Omgevingsplan: bestuurlijke afwegingsruimte en gebruiksruimte

Het omgevingsplan is een belangrijk instrument in de Omgevingswet. Het komt in de plaats van het bestemmingsplan en allerlei verordeningen. Het gaat dus over meer dan alleen ruimtelijke ordening en bevat ook milieuregels over bijvoorbeeld geluid. Belangrijk is de bestuurlijke afwegingsruimte van gemeenten. Die wordt groter onder de Omgevingswet. Hoe kunnen gemeenten die invullen?

Een ander aspect betreft de gebruiksruimte. De Omgevingswet biedt meer mogelijkheden om gebruiksruimte efficiƫnt te verdelen, maar ook om actiever te sturen op een betere kwaliteit bij overbelaste situaties. Wat zijn op dit punt de mogelijkheden?

bekijk het webinar (inlog)

Webinar Omgevingsplan deel 2: wat verandert er voor u?

Tijdens dit webinar wordt ingezoomd op:

  • de totstandkoming van het omgevingsplan
  • de extra mogelijkheden die het biedt ten opzichte van het huidige bestemmingsplan
  • wie welke rol heeft
  • de belangrijkste lessen die de afgelopen maanden zijn opgedaan

bekijk het webinar (inlog)

Webinar Vergunningen en algemene regels: eenvoudig beter

Het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van leefomgeving en tegelijkertijd mogelijk maken van ontwikkeling, daar dient deze stelselherziening toe te leiden. In dit webinar hoort u hoe het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving hieraan bijdragen en wat er gaat veranderen.

In deze besluiten landen onder andere de algemene regels uit het huidig Bouwbesluit en Activiteitenbesluit. Maar ook regels ten aanzien van lozen, cultureel erfgoed en beschermingszone rond wegen, waterstaatswerken, mobiel puinbreken en asbestverwijdering maken deel uit van de besluiten.

Deze webinars zijn beide interessant voor beleidsmedewerkers, juristen en planmakers ruimtelijke ordening en beleidsmedewerkers en adviseurs milieu, APV en bouwen.

bekijk het webinar (inlog)