Informatiebijeenkomsten AMvB's

In de zomer van 2016 vond de consultatie plaats van de vier AMvB’s van de Omgevingswet. De programmadirectie Eenvoudig Beter heeft in deze periode vier regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de ontwerp-AMvB’s werden toegelicht.